ชาวนาโคราชเฮ เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำนับ 10 เครื่อง สูบน้ำเข้าที่นา หลังปริมาณน้ำฝายหินทิ้งเพิ่มสูงขึ้น

นครราชสีมา-วันนี้ (8 กันยายน 2563) ที่บริเวณฝายหินทิ้ง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำภายในฝายเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้น หลังจากฝนตกลงมาทุกวันในพื้นที่อำเภอเมืองยาง ทำให้น้ำเหนือฝายเก็บน้ำมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม จึงได้เปิดประตูระบายน้ำลงสู่คลองส่งน้ำให้กับชาวนาในพื้นที่ ได้สูบน้ำขึ้นมาใส่นาข้าว

นายกฤษฎา พิมพ์จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม บอกว่า ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ทำให้ชาวนามีน้ำใช้ทำการเกษตรกร หลังจากชาวนาในพื้นที่กว่า 4 หมื่นไร่ได้รับความเดือดร้อน ต้นข้าวขาดน้ำหลังฝนทิ้งช่วง ทั้งๆที่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่ในพื้นที่กลับไม่มีฝนตกนานหลายเดือน ซึ่งล่าสุด

ได้ฝนที่ตกลงมาเหนือฝายเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอชุมพวง ทำให้มีน้ำไหลเข้ามาเก็บกักอยู่ในฝายเก็บน้ำหินทิ้ง และมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะเปิดให้กับชาวนาได้ใช้ทำการเกษตร ซึ่งหลังจากชาวนาทราบว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดมปล่อยน้ำมาตามคลองส่งน้ำ ต่างพากันดีใจ นำเอาเครื่องสูบน้ำจำนวนกว่า 10 เครื่อง มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำเข้าที่นาของตนเอง เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตทันฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปีที่จะถึงนี้

/////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา