ซ้ำเติมโควิด-19 โคราชพบป่วยไข้เลือกออกแล้ว 906 ราย อำเภอบัวใหญ่ ระดมกำลังกำจัดลูกน้ำยุงลาย

นครราชสีมา – วันนี้ (16 พฤษภาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 906 ราย เสียชีวิต 1 ราย ดังนั้นจึงได้แจ้งเตือนไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ช่วยกันวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้มาซ้ำเติมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ล่าสุด วันนี้ (16 พฤษภาคม 2563) ที่วัดหนองไผ่ล้อมหนองนาโคก ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ ได้นำประชาชน และ อสม.ในพื้นที่ จัดกิจกรรม “รวมมวลชน Big Cleaning Day เก็บกวาดทั้งอำเภอเพื่อเธอปลอดภัยจากไข้เลือดออก” เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ปัจจุบันพบผู้ป่วยแล้วเป็นจำนวน 42 ราย ประกอบกับการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน ทางอำเภอบัวใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของทางด้านสาธารณสุขดังกล่าว ที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จุดประสงค์หลักก็เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะหลักของโรคไข้เลือดออก

โดยนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เปิดเผยว่า กิจกรรมในวันนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อลดอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม กำจัดขยะและภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งจะดำเนินการไปทุกหมู่บ้านพร้อมกันทั้งอำเภอบัวใหญ่ ควบคู่ไปกับการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปด้วย.

///ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา