โคราชน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ผู้ว่า-นายกเหล่าโคราช อุ้มลูกน้อยร่วมกิจกรรม เชิญชวนร่วมปลูกผักในครัวเรือนส่งเสริมเด็กกินผักสร้างภูมิ

 นครราชสีมา – วันนี้15 พฤษจิกายน 2565 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นางอรจิรา  ศิริมงคล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด   ได้เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สร้างคลังอาหาร โดยให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมาร่วมกิจกรรมสร้างกระแสรณรงค์ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยได้ใช้พื้นที่ว่างภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ทำเป็นแปลงปลูกผักสวนครัว จำนวน 12 แปลง เพื่อปลูกผักสวนครัวจำนวน 12 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง พริก คะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียว กระเพรา แมงลัก โหระพา มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว กวางตุ้ง และผักชี และเมื่อผักสวนครัวพร้อมเก็บผลผลิตจะได้เก็บผักสวนครัวที่ปลูกแบ่งปันให้กับประชาชน ได้นำไปประกอบอาหารบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนของประชาชน

 ทั้งนี้นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางอรจิรา  ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ได้อุ้มน้องตะวัน วัย 1 ขวบ บุตรชาย มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเชิญชวนให้ทุกครัวเรือน ใช้บริเวณพื้นที่ว่างของบ้านพัก สถานที่ราชการ ปลูกผักสวนครัว และรณรงค์ ประชาชนทุกครัวเรือน สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน โดยปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด เพื่อไว้รับประทานในครัวเรือน โดยเฉพาะเด็กเล็กควรที่จะเริ่มรับประทานผักตั้งแต่อายุยังเล็ก เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ตั้งแต่อายุยังน้อย

ด้านนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แนวคิด จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาเราก่อน สร้างกระแสรณรงค์ปลูกผักสวนครัว ผ่าน ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ดำเนินการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ รวมถึงพืชสมุนไพร จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ส่งเสริมกิจกรรมพื้นที่ว่าง สร้างอาหาร เพื่อสานพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยา สู่ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน เกิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีการดำเนินการแล้ว 289 ตำบล 38 หมู่บ้านต้นแบบ

//////////ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ///นครราชสีมา