ภัยธรรมชาติ พายุถล่ม ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณเกือบ 100 หลังคาเรือน

สจ.รัชฏา ใจกล้า ได้ลง พท.พร้อมกับท่านนายอำเภอเมือง เข้าพื้นที่สำรวจและประสานความเสียหาย ให้กับชาวบ้านที่ได้รับเหตุ จำนวน 100 หลังคา เรือน