มวลน้ำก้อนใหญ่ทะลักเข้าเมืองโคราช ศูนย์ ปภ. เขต 5 ระดมหน่วยงานเร่งผลักดันน้ำลำตะคองและลำบริบูรณ์ ลงลำมูลให้เร็วที่สุด หลังระดับน้ำยังเพิ่มสูง ชุมชนเมืองหลายจุดเดือดร้อนน้ำเอ่อท่วม

นครราชสีมา-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา และสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครราชสีมา นำเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถขุดตักไฮดรอลิกแบบแขนตักยาว สนับสนุนการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นกีดขวางทางระบายน้ำ ในพื้นที่บ้านบ้านคอกวัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม และที่บ้านโพนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดทางน้ำเร่งการระบายน้ำลงสู่ลำบริบูรณ์ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำ หมู่ที่ 2 , 4 , 5 , 7 ตำบลหมื่นไวย เพื่อเร่งการระบายน้ำ หลังจากพบว่า มวลน้ำได้เอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำ พื้นที่การเกษตร และผิวจราจรถนนในหมู่บ้านโพนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลหมื่นไวย แล้ว

จากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จังหวัดนครราชสีมา ติดตามสถานการณ์น้ำที่อาคารแบ่งน้ำละลมหม้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการระบายน้ำในลำตะคอง ช่วงฤดูน้ำหลากให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุม ไม่ให้เกิดผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจ และควบคุมปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรให้กับกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ลำตะคองตอนล่าง โดยมีนายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครราชสีมา และนายปรีชา มิตรสูงเนิน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโคกกรวด ลงพื้นที่ดูผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำตะคองในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกกรวด เพื่อหาทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งมีรายงานพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จากมวลน้ำในลำตะคองที่ล้นตลิ่งเอ่อท่วมพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะนาข้าวของเกษตรกรที่กำลังตั้งท้องออกรวงอยู่ในขณะนี้ ทำให้น้ำท่วมต้นข้าวได้รับความเสียหายทั้งแปลง ซึ่งเกษตรตำบลโคกกรวดได้มาสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้ด้วย

ส่วนที่เขื่อนระบายน้ำบ้านจอหอ สะพานท่าม่วง บ้านช่องอู่ เขตเทศบาลตำบลจอหอ เป็นอีกหนึ่งจุดรับน้ำจากประตูระบายน้ำละลมหม้อ อ.ขามทะเลสอ ที่เป็นอาคารแบ่งน้ำจากลำตะคอง 2 ออกเป็น 2 ส่วน โดยมวลน้ำส่วนหนึ่งแยกไปลำตะคองผ่านเข้าตัวเมืองนครราชสีมา ไปยังเขื่อนระบายน้ำข่อยงาม ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา ไปลงเขื่อนระบายน้ำกันผม ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ ก่อนละไหลลงลำน้ำมูลต่อไป และมวลน้ำอีกส่วนหนึ่ง จะถูกแบ่งไปทางลำบริบูรณ์ ผ่านเขื่อนระบายน้ำบ้านจอหอ ไปยังเขื่อนระบายน้ำบ้านกันผม อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อลงลำน้ำมูลเช่นกัน ซึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลจอหอ มีมวลน้ำจำนวนมากไหลปริ่มสะพานข้ามลำบริบูรณ์บ้านช่องอู่ ผ่านฝายบ้านช่องอู่ ซึ่งได้ยกบานประตูระบายน้ำขึ้น 2 บาน ส่วนที่เขื่อนระบายน้ำบ้านจอหอ ยกประตูระบายน้ำ 3 บาน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 3 เครื่อง เร่งผลักดันน้ำในลำบริบูรณ์ให้ออกจากพื้นที่เร็วขึ้น แต่ที่บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ เขตติดต่อระหว่างตำบลจอหอกับตำบลตลาด มีวัชพืชกีดขวางทางระบายน้ำ ทางอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำแล้ว

////////////////////

หมายเหตุ

1.ชายสวมเสื้อเชิร์ตแขนสั้นสีฟ้าลายตาราง คือ นายปรีชา มิตรสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

2.ชายสวมเสื้อยืดโปโลสีชาว ปกเทา สวมแว่น คือนายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครราชสีมา