รมต.เทวัญฯ ถวายหน้ากากอนามัยพระภิกษุสงฆ์ใน จ. นครราชสีมา ตามพระประสงค์สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำริจัดหาหน้ากากอนามัยให้วัดต่างๆ ที่ใกล้ชิดชุมชนทั่วประเทศ

นครราชสีมา-วันนี้ (17 เมษายน 2563) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อถวายหน้ากากอนามัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดใหญ่สูงเนิน อ.สูงเนิน และวัดดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จำนวน 12,000 ชิ้น ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่โปรดให้ไวยาวัจกร จัดกัปปิยกัณฑ์เท่า จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นทุนประเดิมสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดหาหน้ากากอนามัย ประทานแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เฝ้ารับพระบัญชาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ซึ่งที่วัดใหญ่สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ได้ถวายหน้ากากอนามัย จำนวน 6,000 ชิ้น เป็นเงินมูลค่า 90,000 บาท แด่ ดร.พระครู ถาวร กิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอสูงเนิน เจ้าอาวาสวัดใหญ่สูงเนิน และเดินทางต่อไปยังวัดดอนขวาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ถวายหน้ากากอนามัย จำนวน 6,000 ชิ้น เป็นเงินมูลค่า 90,000 บาท แด่ พระครูปิยธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดดอนขวาง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดดอนขวาง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางมาถวายหน้ากากอนามัยตามพระประสงค์ของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงเป็นห่วงพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงวัด โดยทรงพระปรารภสนับสนุนให้วัดซึ่งมีอยู่คู่ชุมชนทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ไม่จำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ผู้ประสบความเดือดร้อนหรือมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ มีพระบัญชาโปรดให้พระสังฆาธิการทั่วราชอาณาจักร ร่วมมือกับหน่วยราชการในพื้นที่ ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดและบรรเทาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางอากาศ เพื่อสุขภาวะของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยทั่วกัน

/////////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา