วันที่ 7 เมษายน 2567  วัดบ้านไร่  โดยคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่วัดบ้านไร่  ได้จัดพิธีบวงสรวง บอกกล่าวพระแม่ธรณี เจ้าที่เจ้าทาง ในการดำเนินงาน จัดสร้างโครงการสร้างหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธองค์ใหญ่ 
#ทำหน้าที่เด็กวัด
#ผ่านไปด้วยดี พิธีบวงสรวง บอกกล่าวพระแม่ธรณี เจ้าที่เจ้าทาง ในการดำเนินงานต่อในการก่อสร้าง อาคารโครงการสร้างหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธองค์ใหญ่วัดบ้านไร่
#ร่วมสร้างประวัติศาสตร์จารึกชื่อ
#โครงการสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่
#ร่วมสมทบทุน ธนาคารออมสิน
#บัญชีเลขที่ ๐๒๐-๓๐๔๔๑๕-๖๙๖
#ชื่อบัญชี วัดบ้านไร่ (เพื่อโครงการ วัดบ้านไร่ สร้างหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธองค์ใหญ่)
#สอบถามข้อมูล
#โทร. ๐๖๕-๑๙๔๔๔๔๙