คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมส่งกำลังใจ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน(หลักเสียงเซียงตึ้ง) ได้นำถุงยังชีพ 300 ชุด โดยมีท่าน สจ.รัชฎา ใจกล้า (จากศูนย์โคราช รักจริงไม่ทิ้งกัน) เป็นตัวแทนนำมอบ เพื่อช่วยเหลือและแจกจ่ายให้ ชาวบ้านใน เขต ต.หนองระเวียง ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์ โรคติดต่อ โควิด 19