อำเภอโนนสูง เร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลช่วยภัยแล้งในพื้นที่ หลังจากน้ำผิวดินแห้งขอดชาวบ้านขาดน้ำใช้มานานหลายเดือน

นครราชสีมา – วันที่ 25 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นอยู่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบทำให้ชาวบ้านในหลายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค เช่นเดียวกันกับปริมาณน้ำภายในสระน้ำสาธารณะ บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 8 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสระน้ำดิบ และ เป็นแหล่งน้ำต้นทุน ที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน แห้งขอดจนหมด ส่งผลทำให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำใช้ มานานหลายเดือนแล้ว ล่าสุดทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอำเภอโนนสูง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ได้เร่งทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ เพื่อสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้สำหรับผลิตน้ำประปา จ่ายให้ชาวบ้านได้ใช้สอย โดยได้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ลึกประมาณ 45 เมตร ก็พบว่ามีน้ำใต้ดินไหลออกมา โดยทางผู้นำหมู่บ้านจะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำ น้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ผลิตน้ำประปาต่อไป โดยในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 8 ได้มีน้ำใช้สอยจำนวน 150 หลังคาเรือน ได้ใช้น้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จนกว่าจะมีฝนตกลงมาตามฤดูกาล หรือจนกว่าจะผ่านพ้นฤดูแล้งนี้ไปได้.

//////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา