มูลนิธิฮุก 31โคราช ทุ่มงบกว่า 1.5 ล้านบาท จัดถุงยังชีพและเงินบริจาค ช่วยครอบครัวกู้ภัยและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด-19

นครราชสีมา-วันนี้ ( 26 เมษายน 2563 ) ภายในหอประชุมอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการบริหารมูลนิธิพุทธธรรม ฮุก 31 จังหวัดนครราชสีมา ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ถุงยังชีพ และเงินสด มอบช่วยเหลือเยียวยาทีมอาสากู้ภัยฮุก 31 จุดห้วยแถลง และชาวบ้านในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จำนวน 150 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำ หลายครอบครัวไม่มีอาหารการกิน เนื่องจากตกงาน ขาดรายได้ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวได้

ทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงออกมาร่วมกันช่วยเหลือชาวบ้านบรรเทาความเดือนร้อนและเป็นการสร้างขวัญกำลังให้ต่อสู้และผ่านสถานการณ์โรคระบาดนี้ไปด้วยกัน โดยอนุมัติงบประมาณที่ได้จากการบริตาคสนับสนุนของผู้ใจบุญทั่วประเทศ จำนวน 1 ล้าน 5 แสนบาท มาช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ใน 28 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา และบางส่วนในจังหวัดยโสธร ชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่จุดบริการของอาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 โดยจะคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ส่งมอบช่วยเหลือชาวบ้านทุกสาขาอาชีพที่มีความเดือดร้อน

///////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา