โคราชเตรียมจัดประเพณีแห่พระลอดซุ้มประตู  เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์  อัญเชิญพระคันธารราฐแห่รอบเมืองถึงลานย่าโม เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์

นครราชสีมา – วันที่ 11 เมษายน 2567 ที่วัดพระนารายณ์มหราชวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนางยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่คันธารราฐ พระลอดซุ้มประตูเมือง มหาสงกรานต์โคราช 2567 ในวันที่ 12-15 เม.ย นี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด ประเพณี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ยกระดับงานประเพณี มาเยือนจังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่ รับรู้ ดึงดูดนักท่องเที่ยว อย่างกว้างขวาง

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า พระคันธารราฐ หรือพระปางขอฝน ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราชมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช มีอายุกว่า 300 ปี ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระนารายณ์ การแห่พระคันธารราฐ เพื่อขอให้เมืองโคราชมีฝนตกต้องตามฤดูกาลและเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาต่อเนื่องแต่หายไปในช่วงหนึ่งและได้รื้อฟื้นจัดประเพณีขึ้นอีกครั้ง  สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะจัดขึ้นที่วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวันที่ 12 เมษายน เวลา 09.00 น. กิจกรรมการประกวดก่อเจดีย์ทราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เวลา 17.00  น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี อัญเชิญพระคันธารราฐออกจากพระเจดีย์ เคลื่อนลงมาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ประดิษฐานบนราชรถ ตกแต่งริ้วขบวนแบบประเพณีไทยอีสาน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประกอบ ริ้วขบวนแห่อัญเชิญพระคันธารราฐเคลื่อนตามเส้นทางถนนจอมพลเลี้ยวซ้ายเข้าถนนชุมพล เลี้ยวขวาเข้าถนนมหาดไทยถึงแยกถนนราชดำเนิน ไปลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อให้พี่น้องชาวโคราช ร่วมสักการะพระคันธารราฐด้วยการโปรยกลีบดอกไม้บริเวณริมสองข้างทางถนนที่ขบนแห่อัญเชิญพระคันธารราฐผ่าน ตังแต่เวลา 17.00 น. และเดินทางถึงลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เวลา 18.00 น. ร่วมสมโภชพระคันธารราฐ สวดมนต์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สรงน้ำพระคันธารราฐและเขียนคำอธิษฐานบนผ้าทองผ้าเงินเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว   ส่วนวันที่  13  เมษายน เวลา 07.09  น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 40 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เวลา 17.00  น. ร่วมพิธีเปิดงาน พิธีสวดขอขมา พิธีสรงน้ำ พระคันธารราฐร่วมจับชายผ้าทองผ้าเงินความยาว 556 เมตร เฉลิมฉลองเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 556 ปี ลอดซุ้มประตูชุมพล โปรยดอกไม้ สรงน้ำพระคันธารราฐ

เพื่อเสริมสิริมงคล ตลอดสองข้างทางที่ขบวนแห่ อัญเชิญพระคันธารราฐ กลับไปยังวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิวาร ร่วมสรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร โดยองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และตั้งแต่เวลา 16.00 น. ชมกิจกรรมการประกวดรำวงย้อนยุค อุโมงค์น้ำพุ การแสดงดนตรี วงลำตะคองและโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี โดยเทศบาลนครนครราชสีมา.

////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา