วังน้ำเขียวจับเข่าคุย ผุด Street Art เตรียมพัฒนาบ้านคลองทรายเป็นแหล่งท่องเที่ยว วิถีถิ่น กระทิงวังน้ำเขียว แลนด์มาร์ควังน้ำเขียว ต้องห้ามพลาด

นครราชสีมา-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านคลองทราย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว พร้อมด้วย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว และโรงเรียนบ้านคลองทราย ได้ประชุมหารือร่วมกับ นายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา , นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และนางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา เพื่อหาแนวทางสนับสนุนพัฒนาบ้านคลองทราย เนื่องจากเป็นแหล่งชมกระทิงฝูงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว มาเยือนนับแสนๆคนในแต่ละปี โดมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน สามารถมาเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี จึงจำเป็นต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว และหาตลาดมารองรับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ด้วย

ซึ่งในที่ประชุมฯ นายธนิต จิคละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ได้รับนโยบายมาจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องกระทิง ทำอย่างไรที่จะทำให้ชุมชนมีรายได้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งทางจังหวัดพร้อมที่จะสนับสนุนถ้าชุมชนมีความพร้อม ด้านนางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ได้พูดถึงการสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ โดยจะเร่งหานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม มาดูงานหมู่บ้านคลองทราย อันที่ทำให้เกิดรายได้แก่ชุมชน ชึ่งทาง ททท.มีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้ว ขณะที่นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วันนี้ทั้ง 3 หน่วยงานลงมาบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ในส่วนของพาณิชย์จังหวัดฯ จะมาดูผลิตผลของเกษตรกร เพื่อรับรองมาตรฐานและหาตลาดให้ ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีแนวทางดำเนินกิจการ มีตลาด และมีรายได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งนายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว และกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จะผลักดันทำ Street Art (อ่านว่า สตรีท อาร์ต) ในรูปแบบ “วิถีถิ่น กระทิงวังน้ำเขียว” โดยจะจัดหาศิลปินและนักเรียนศิลปะมาวาดรูปกระทิงตามผนังบ้าน วัด โรงเรียน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ตลอดจนซื้อผลิตผลผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีอยู่อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะผลไม้ที่หมุนเวียนออกผลผลิตทั้งปี เช่น อินทผาลัม ทุเรียน แก้วมังกร กล้วย ลำใย มะม่วง และมะขาม เป็นต้น ตลอดจน จัดกิจกรรมดูกระทิง และอีกหลายๆกิจกรรม เพื่อสร้างชุมชนการท่องเที่ยวให้มีรายได้อย่างยั่งยืน โดยจะมีการประสานกับทุกๆฝ่าย ดำเนินกิจกรรมนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อผลักดันบ้านคลองทราบ เป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนมาเที่ยววังน้ำเขียว ต้องห้ามพลาด

//////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา