คนปากช่องฟังทางนี้ พงษ์ศิริ กุสุมภ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 12 จ.นครราชสีมา เบอร์ 12