รอง หน.พรรคชาติพัฒนาจอง ส.ส.เขต 5 อ้อนขอคะแนนพัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 11.53 น.นายสาคร พรหมภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 5 เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ประสานงานพรรคชาติพัฒนา สาขา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และแนะนำ นายรังสฤษฎ์ ดาวจันทึก ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคชาติพัฒนา เขต 5 หรือเกษตร รัง ซึ่งถูกทาบทามลงสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากคุณสมบัติเพียบพร้อมเป็นที่รักใคร่ของชาว อ.วานรนิวาส เนื่องจากทำงานเป็นเกษตรอำเภอเข้าใจเข้าถึงปัญหาของชาวบ้านเป็นอย่างดี

นายรังสฤษฎ์ ดาวจันทึก ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคชาติพัฒนา เขต 5 เปิดเผยว่า แม้ว่าจะเกษียรตำแหน่งทางราชการแล้ว แต่ใจยังอยากทำงานให้ประชาชน จึงเลือกลงสมัครในนามพรรคชาติพัฒนาโดยมีคุณ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นที่ปรึกษาของพรรค เพราะมีนโยบายที่ดีสามารถทำได้อย่างทั่วถึงภายใต้นโยบาย ก้าวหน้า ก้าวไกล ไทยไร้ปัญหา ไม่เอานโยบายที่สวยหรูมาหลอกลวงประชาชน ดังนั้นสิ่งที่ตนอยากเห็นคือเมืองสกลนครต้องพัฒนาเลือกตั้งคราวนี้ขอโอกาสเปลี่ยนผู้แทนบ้างเอาคนมีฝีมือเข้าไปในสภาแล้วนำงบมาพัฒนาเมืองวานรนิวาสให้เจริญรุ่งเรืองกว่านี้รวมถึงเลือกพรรคชาติพัฒนาไปจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาคอีสานและทั่วทั้งประเทศจึงฝากขอคะแนนใน เขต 5 ประกอบด้วย อ.วานรนิวาส อ.บ้านม่วง เลือกหมายเลข 3 พรรคชาติพัฒนาด้วย

นายสาคร พรหมภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เปิดเผยว่า อย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้คือ เราเน้นที่พัฒนาความเจริญสู่อีสานด้วยรถไฟรางคู่ เกิดการขนส่งสะดวกรวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่าย สร้างนิคมอุตสาหกรรม เอื้อประโยชน์ต่อแรงงานในภาคอีสานไม่ต้องทิ้งถิ่น อสม.ต้องได้รับการดูแลมากกว่านี้ สวัสดิการด้านรักษาพยาบาล และราคาสินค้าการเกษตร หากเราได้เป็นรัฐบาลจะต้องแก้ไขและพัฒนาอย่างครบวงจร ในฐานะที่ตนเป็นอดีต ส.ส.สกลนคร หลายสมัยเคยอยู่พรรคใหญ่มาก่อน ย่อมรู้เห็นปัญหาต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะ จ.สกลนคร ที่จะต้องก้าวกระโดดไปมากกว่านี้ จึงอยากปักธงพัฒนาตรงนี้ให้เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ วันนี้มาพบพี่น้องประชาชนที่เดินทางมากว่า 500 คน ได้พูดได้คุยมอบนโยบายแล้วทุกคนต่างเห็นชอบตนเชื่อมั่นว่าในเขต 5 สู้ได้แน่นอนและจะจองที่นั่งตรงนี้เพิ่มอีก 1 เขต เชื่อว่าพรรคเราชนะใจพี่น้องประชาชนได้.