ล้อมวงคุย : จับเข่า ฟังแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ที่โคราช ทายาท โรงแรมราชพฤกษ์ โจ้ หรือ องอาจ พฤกษ์พนาเวศ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 โคราช ในสีส้ม พรรคชาติพัฒนา จัดว่าไม่ธรรมดา กับแนวคิด การเตรียมพร้อมพาคนโคราช ก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง ที่กำลังจะเกิดขึ้น วันที่โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน การรู้เท่าทัน และพร้อมปรับตัว ให้ทันสมัย รู้จักเทคโนโลยี่ ร่วมกับ การใช้ชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพอันนำมาซึ่งความสุข รู้จักช่องไฟ และสร้างจุดขายนโยบาย ของคนรุ่นใหม่ ด้วยการเอาเรื่องเทคโนโลยี่ และกีฬามาสื่อสาร และยังไม่ทิ้งคนสูงวัย ด้วยการให้โอกาสกับสุขภาพเพิ่มปริมาณ ความสุขในวัยสูงอายุ ปรับตัวเข้ากันให้ได้ ในครอบครัว อีกหนึ่ง มุมมอง ที่จะมาเป็นตัวเลือกให้กับคนโคราช เขต 9 พรรคชาติพัฒนา