กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส “โควิด-19” รายใหม่ อายุเพียง 6 เดือน น้อยสุดในไทย ขณะที่ยอดสะสมผู้ป่วยทั้งหมดพุ่งขึ้นเป็น 322 ราย

วันที่ 20 มี.ค. 2563 กระทรวงสาธารณสุข แถลงความคืบหน้าสถานการณ์เชื้อไวรัส “โควิด-19” ว่า วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย เป็นชาวฝรั่งเศส และพบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 50 ราย จำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 41 ราย โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามมวย 18 ราย ครบทุกตำแหน่งงานทั้งเซียนมวย นักมวย และผู้ชมผู้ที่เกี่ยวกับสนามบันเทิง 5 ราย กลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 12 ราย โดยหนึ่งในนั้นมีเด็กอายุ 6 เดือน และผู้เข้าร่วมพิธีศาสนาในประเทศมาเลเซีย 6 ราย

กลุ่มที่ 2 มีผู้ป่วยกลุ่มใหม่ 9 ราย ในนี้เป็นคนไทย 2 ราย กลับจากอังกฤษ เป็นนักศึกษา และพนักงานราชการ และชาวเมียนมา 2 ราย และคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ คือ ไกด์ และ รปภ. 2 ราย และรอผลยืนยันอีก 3 ราย

อย่างไรก็ตาม รวมผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดของประเทศไทย 322 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 43 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สำหรับกรณี เด็ก 6 เดือน ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ถือเป็นคนกลุ่มเปราะบาง คือ ผู้สูงอายุ และ เด็กเล็ก ซึ่งถ้าไม่จำเป็นอย่าออกมานอกบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่หัวเมืองใหญ่ๆ รวมทั้งคนที่อยู่ร่วมบ้านกับคนกลุ่มนี้ ควรจะต้องทำความสะอาดตนเอง เพื่อไม่ให้เป็นการแพร่เชื้อต่อ.