เหล่ากาชาดโคราช เร่งภาคีเครือข่ายระดมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต สำรองไว้ให้เพียงพอช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง

นครราชสีมา-วันนี้(2 เมษายน 2562) นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสภากาชาดไทย รณรงค์จัดหาโลหิตสำรองมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญๆ อย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งปีที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ทำให้ความต้องการโลหิตรักษาผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บเพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาโลหิตสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการ และเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่จะถึงนี้ ได้ประสานความร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดฯ เป็นพิเศษในห้วงเดือนเมษายน

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราสีมา ได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา ,โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และภาคีเครือข่าย รณรงค์รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ภายใต้ โครงการ “ MHeart สายโลหิต สายใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562” ที่ลานวาไรตี้ฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อแสดงความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา สภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา และเพื่อสำรองโลหิตให้กับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลประจำจังหวัดได้ใช้ช่วยเหลือรักษาชีวิตผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง

ซึ่งในปี 2562 เปิดรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ จากผู้มีจิตอันเป็นกุศล จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 2-3 เมษายน 2562 ,ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 วันผู้บริจาคโลหิตโลก ,ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันคล้ายวันพรราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , ครั้งที่ 4 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 5 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ซึ่งช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 สามารถสำรองโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธาได้แล้ว จำนวน 4,580 ยูนิต 1,832,000 ซี.ซี.

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา