ยาวไปๆ!!คนไทยเฮลั่น ครม. ประกาศวันหยุดเพิ่ม12เม.ย.ฉ่ำสงกรานต์5วันเต็มๆ

12 ก.พ. 62  พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน สำหรับสถานประกอบการต่างๆ ให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้พิจารณา ส่วนกรณีของหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน จะให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติเพิ่มวันหยุดเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 12 เม.ย.ดังกล่าว ทำให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดติดต่อกันยาว 5 วัน คือตั้งแต่วันศุกร์ที่่ 12 เม.ย.-16 เม.ย. โดยในวันที่ 13-14 เม.ย.นั้น ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ ส่วนวันที่ 15-16  เม.ย. ตามปฏิทินเป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์