คาเฟ่อเมซอนหวั่น โควิด-19 งดรับแก้วที่ลูกค้าถือมาเองและงดสิทธิ์ส่วนลด 5 บาทชั่วคราว

คาเฟอเมซอน ผวาไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จากที่มีนโยบายลดโรคร้อนให้ลูกค้าถือแก้วมาเองได้รับส่วนลด 5 บาท ออกมาประกาศงดรับแก้วที่ลูกค้านำมาเองเป็นการชั่วคราวและงดการมอบส่วนลด 5 บาทตามโครงการ Café Amazon for Earth

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563