อ่วม!! ขึ้นแน่แล้ว ค่ารถเมล์ – รถทัวร์ เริ่ม 21 ม.ค. 2562

กก.ควบคุมการขนส่งทางบกฯ เคาะขึ้นราคารถเมล์ รถครีมแดง ไม่เกิน 10 บาท รถร้อนร่วมเป็น 10 บาท ปอ.เพิ่มระยะละบาท รถทัวร์ได้ด้วย

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีมติให้ปรับราคาค่าโดยสารรถประจำทาง มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยรถประจำทาง ขสมก. ครีมแดง (รถร้อน)จาก 6.50 บาท เป็นไม่เกิน 10 บาท // รถร่วมบริการ จาก 9 บาท เป็น 10 บาท ส่วนรถปรับอากาศเพิ่มระยะละ 1 บาท จากเดิม 11-23 บาท เป็น 12-24 บาท

ส่วนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศแบบใหม่ เช่น รถเมล์เอ็นจีวี จากเดิม 11-23 บาท เป็น 4 กิโลเมตรแรก 15 บาท ต่อไป 20 บาท และมากกว่า 16 กิโลเมตรขึ้นไป 25 บาท // ส่วนรถเมล์ร้อนเก็บค่าโดยสารได้ 12 บาท ซึ่งจะต้องติดอุปกรณ์ส่วนควบตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เช่น ระบบจีพีเอส กล้องซีซีทีวี อุปกรณ์ความปลอดภัย และระบบเก็บค่าโดยสารแบบ อี-ทิกเก็ต เป็นต้น

ส่วนรถร่วมบริการ บขส. ให้ปรับราคาขึ้นไม่เกิน 10% เช่น 40 กิโลเมตรแรก จาก 49 สตางค์ เป็น 53 สตางค์ต่อกิโลเมตร, 40-100 กิโลเมตร จาก 44 สตางค์ เป็น 48 สตางค์ต่อกิโลเมตร, 100-200 กิโลเมตร จาก 40 สตางค์ เป็น 44 สตางค์ต่อกิโลเมตร และมากกว่า 200 กิโลเมตร จาก 36 สตางค์ เป็น 39 สตางค์ต่อกิโลเมตร

สำหรับสาเหตุที่ต้องปรับค่าโดยสาร เนื่องจากไม่ได้ปรับค่าโดยสารให้สอดคล้องกับปัจจุบันที่ต้นทุนสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการรถโดยสารได้รับผลกระทบ และหยุดวิ่งให้บริการไปแล้ว 565 คัน จากทั้งหมด 3,712 คัน รวมทั้งยังมีรถเมล์บางส่วนที่หยุดวิ่งโดยไม่แจ้งอีกกว่า 1,000 คัน ส่งผลกระทบต่อประชาชน ต้องรอรถเมล์นาน และต้องไปใช้ระบบขนส่งมวลชนอื่นที่มีราคาสูงขึ้น

ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง จะนำมติดังกล่าวเสนอต่อ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม พร้อมกับมาตรการเยียวยาประชาชน และผู้ประกอบการ อาทิ การเพิ่มวงเงินค่าเดินทางในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมระบบขนส่งมวลชนอื่น การสนับสนุนค่าเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิง และลดภาษีการนำเข้ารถโดยสาร