จัดหางานโคราช เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 2 พันอัตรา รองรับแรงงานผีน้อยจากเกาหลีใต้ แต่ขอความร่วมมืออยู่บ้านเฝ้าดูอาการ 14 วันก่อน

นครราชสีมา – จากกรณีที่ทางกระทรวงแรงงาน รายงานว่า มีแรงงานไทยทำงานอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างช่วงปี 2561-2562 ประมาณ 200,000 คน โดยเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ประมาณ 66,000 คน แรงงานที่จัดส่งโดยรัฐบาล หรือ EPS ประมาณ 24,000 คน และแรงงานลักลอบเข้าไปทำงานโดยผิดกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า “ผีน้อย” ประมาณ 120,000 คน ซึ่งภายหลังจากที่มีข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเกาหลีใต้ ก็ได้มีแรงงานผีน้อย รายงานตัวเพื่อขอกลับประเทศไทยกว่า 7,000 คนนั้น

ล่าสุด วันนี้ (4 มีนาคม 2563) นายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้นั้น ก็คงจะต้องดำเนินการในรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ ตามระเบียบของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยในส่วนของแรงงานที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และแรงงานที่รัฐบาลจัดส่งไป หรือ EPS ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รายละ 15,000 บาท แต่สำหรับแรงงานผีน้อย จะไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากกองทุนนี้ เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุน พร้อมกันนี้ก็ยังมีตำแหน่งงานว่าง ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 2,000 อัตรา โดยเฉพาะงานในตำแหน่งฝ่ายผลิต เนื่องจากในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมที่จะรับสมัครเข้าทำงานได้ทันที ซึ่งผู้ที่กลับมาครั้งนี้ หากเป็นการกลับมาโดยสมัครใจ และไม่ได้ถูกรัฐบาลเกาหลีใต้จับส่งกลับมา ก็ถือว่ามีสิทธิ์ที่จะมาลงทะเบียนเพื่อสอบขอไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ได้อีก ถึงอย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลก็ได้ขอความร่วมมือให้แรงงานที่กลับมาจากประเทศเกาหลีทุกคน ไปพักอยู่ที่บ้านเพื่อดูอาการก่อนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 14 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ขณะเดียวกันในเรื่องการรับสมัครงานนั้น เดิมทีทางสำนักจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จะมีการจัดงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 นี้ ก็ได้เลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แต่ผู้ที่หางานสามารถเดินทางมาดูตำแหน่งงานว่างได้หลายจุด เช่นที่ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา ที่ชั้นใต้ดินเดอะมอลล์โคราช และชั้น LG ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ซึ่งจะมีตู้จ๊อบบ็อก ที่ประชาชนสามารถนำบัตรประชาชนไปเสียบในตู้ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง และสมัครงานได้ทันที หรือจะเข้ามาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาก็ได้.