โคราช-ชื่นชม- กลุ่มจิตอาสาโคราชรวมกลุ่มออกปฏิบัติการทางถนนติดเครื่องหมายจราจรช่วยเหลือด้านความปลอดภัยหวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

นครราชสีมา วันนี้ 12 เมษายน 2562 กลุ่มจิตอาสาในชื่อ กลุ่มทำดีเพื่อพ่อทำดีทั่วบัวใหญ่ ชาวอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการออกตรวจสอบป้ายจราจรที่ทางกลุ่มได้ดำเนินการทำเพื่อมาติดตั้งตามถนนเส้นทางต่างๆทั่วทั้งอำเภอมากกว่า 300 ป้าย พร้อมทั้งดำเนินการเช็คคราบสกปรกที่ติดอยู่ในระหว่างการใช้งาน รวมถึงติดแถบสะท้อนแสงบริเวณเสาบอกทางโค้งเพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นเวลากลางคืน เนื่องจากป้ายแจ้งเตือนๆได้ ชำรุด ทรุดโทรม ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนน มองไม่เห็นป้ายแจ้งเตือน อีกทั้ง ถนนในเส้นทางดังกล่าว มีประชาชน ใช้รถ ใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคนต่างถิ่นที่ไม่ชำนาญเส้นทางที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวมักจะเกิดการขับรถหลุดโค้งเป็นประจำเนื่องจากไม่มีป้ายแจ้งเตือนโดยทางกลุ่มจิตอาสา จึงได้ นำป้ายมาติด เพื่อแจ้งเตือนประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียในชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน

นอกจากนี้กลุ่มจิตอาสายังได้ตระเวนตามหมู่บ้านติดตั้งแถบสะท้อนแสงที่รถทางการเกษตรของชาวบ้านที่ขาดแคลนไฟส่องสว่าง เนื่องจากเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ในพื้นที่ได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถทางการเกษตรจนทำให้เกิดการสูญเสียมาแล้ว ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากการขาดแคลนไฟส่องสว่างในรถทางการเกษตร รวมถึงการออกกลบหลุมบ้านท้องถนนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

นายอนวัช สงวนบุญ หนึ่งในสมาชิกจิตอาสา กลุ่มทำดีเพื่อพ่อทำดีทั่วบัวใหญ่ เปิดเผยว่าทางกลุ่มได้ออกปฏิบัติการทางถนนเช่นนี้เป็นประจำทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ สงกรานต์ รวมถึงวันสำคัญต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการเช่นนี้มาต่อเนื่องกัน 4 ปีแล้ว โดยเป็นการรวมตัวกันของคนที่ชอบทำความดี สำหรับวันนี้เนื่องจากถนนเส้นโนนตาเถรบัวใหญ่ เป็นถนนเส้นเลี่ยงเมืองที่ประชาชนมักใช้สัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและหวังว่าจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ และทางกลุ่มจะทำความดีในลักษณะนี้ต่อไปในช่วงเทศกาลสำคัญๆอย่างต่อเนื่องนายอนวัชฯกล่าว

///////////////////