‘นพ.ยง’ เตือน ‘ไข้ปวดข้อยุงลาย’ มีแนวโน้มระบาดหนักใน‘กทม.’

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หัวข้อ “ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคที่นำโดยยุงกำลังระบาด มาก” มีเนื้อหาดังนี้…
“โรคไข้ปวดข้อยุงลาย chikungunya กำลังระบาดมากโดยเฉพาะในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
เดิมโรคนี้ เมื่อกว่า 10 ปีก่อนจะนำโดยยุงลายสวน (Aedes albopictus) ระบาดมากในสวนยางและทางปักษ์ใต้ แต่ตั้งแต่มี 2561 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของไวรัส ปรับตัวให้เหมาะสมเข้ากับยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นยุงชนิดเดียวกันเลยที่นำโรคไข้เลือดออก ไข้ไวรัสซิกา ทำให้การระบาดเข้าสู่ในเมืองรวมทั้งกรุงเทพฯ การระบาดเกิดขึ้นมากในปี 2561 จนถึง 2562 หลังจากการระบาดของ covid 19 โรคอยู่เหมือนลดลง แต่ก็ยังพบได้ตลอด จนมาถึงเดือนที่แล้วและเดือนนี้ พบผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้ไวรัส zika และไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้ในกรุงเทพฯ
ไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่และสูงอายุ จะมีอาการไข้และปวดข้อ มีผื่นตาแดง บางครั้งรักษาอาการก็แยกกันยากกับไวรัสซิก้า และ ไข้เลือดออก การระบาดมักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน
ในกรุงเทพฯเองขณะนี้ก็พบโรคทั้งสามนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือไม่ให้ยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเฉพาะในบ้านสำรวจกันทุกบ้าน แหล่งน้ำในแจกัน กระถาง หรือที่มีน้ำขังอยู่ ควรเททิ้งหรือเปลี่ยนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
ไข้ปวดข้อยุงลาย ไม่ทำให้ถึงกับเสียชีวิต แต่อาการปวดข้อในบางรายค่อนข้างรุนแรง และอาจอยู่นานเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน
ที่ศูนย์ทำการศึกษาวิจัยโรคทั้ง 3 มาโดยตลอดพบว่าขณะนี้ในกรุงเทพฯมีแนวโน้มของโรคทั้ง 3 สูงขึ้นอย่างมาก”