นราธิวาส วันนี้…ไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมขบวนต่อต้านความรุนแรง เริ่มหัวขบวนจาก วัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี ไปอ. โกลก ,ตากใบ , อ.เมือง และกลับ วัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี
 
วันพุธ ที่ 23 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. 
สืบเนื่องจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุอุกอาจลอบยิงพระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ และพระปลัดอรรถพร กุศลจิตโตจนมรณภาพและมีพระลูกวัดบาดเจ็บ2รูป สร้างความเจ็บปวดและบอบช้ำทางใจแก่คนไทยพุทธเป็นอย่างมาก เพราะพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เพียงเป็นผู้เผยแผ่ศาสนา แต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยพุทธในพื้นที่ จากสถานการณ์ความไม่สงบ และในครั้งนี้ได้คร่าชีวิตพระนักพัฒนาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาแก่ประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่เป็นหลักยึดทางใจให้แก่คนพุทธในพื้นที่โดยไม่ได้หวาดกลัวกับอันตรายใดๆ
 
ทางสมาพันธ์คนพุทธจังหวัดนราธิวาส ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา ออกมาร่วม แสดงความอาลัยแด่ท่านพระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ และพระปลัดอรรถพร กุศลจิตโต และแสดงพลังยุติความรุนแรงอย่างสันติวิธี 
 
โดยจะมีขบวนแห่ไว้อาลัยออกจากวัดรัตนานุภาพ ผ่าน-สุไหงปาดี-สุไหงโก-ลก-ตากใบ-เมืองนรา-กลับเข้าวัดรัตนานุภาพ(วัดโคกโก) ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี
 
ขอบคุณข้อมูลข่าว #สมาพันธ์คนพุทธจังหวัดนราธิวาสผู้แจ้งข่าว ภาพ/ [email protected]กลุ่มเพจข่าวแมวเฝ้าบ้าน@คนโคราช

 

นราธิวาส วันนี้...ไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมขบวนต่อต้านความรุนแรง
นราธิวาส วันนี้...ไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมขบวนต่อต้านความรุนแรง
นราธิวาส วันนี้...ไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมขบวนต่อต้านความรุนแรง
นราธิวาส วันนี้...ไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมขบวนต่อต้านความรุนแรง
นราธิวาส วันนี้...ไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมขบวนต่อต้านความรุนแรง
นราธิวาส วันนี้...ไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมขบวนต่อต้านความรุนแรง
นราธิวาส วันนี้...ไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมขบวนต่อต้านความรุนแรง
นราธิวาส วันนี้...ไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมขบวนต่อต้านความรุนแรง
นราธิวาส วันนี้...ไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมขบวนต่อต้านความรุนแรง