รัฐบาลชวนคนไทยร่วมเป็น “เจ้าภาพ” ประชุม เอเปค คาดได้ประโยชน์มหาศาล ด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี กำชับ ห้ามบกพร่อง

ธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ระบุว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เนื่องจากเป็นการประชุมใหญ่ที่จะมีผู้นำจาก 21 เขตเศรษฐกิจ นักธุรกิจ นักลงทุน นักท่องเที่ยว เดินทางเข้าไทยเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงเน้นให้เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อความปลอดภัยและสร้างความประทับใจของผู้นำเขตเศรษฐกิจ

โดยในปีนี้การประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “OPEN.  CONNECT. BALANCE.”     OPEN   คือ การเปิดโอกาสในการลงทุนในเขตเอเชียแปซิฟิก CONNECT คือ การเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อและผลักดันให้นักธุรกิจตัวเล็กได้มีโอกาสมากขึ้น และ BALANCE  คือ การส่งเสริมให้มีการใช้โมเดล BCG Economy ที่เป็นจุดแข็งของไทย ในการปรับใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนำทางไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

การเป็นเจ้าภาพของไทยในปี 2022 นี้  นับว่ามีความพิเศษ เพราะเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีที่ได้กลับมาประชุมแบบพบหน้ากันหลังจากที่ทั่วโลกได้เผชิญกับโควิด-19  เปิดโอกาสให้ไทยได้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง เดินหน้า นโยบายต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างเต็มที่  ซึ่งเป้าหมายหลักของเอเปค คือ การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของกลุ่มประเทศสมาชิก รวมถึงความร่วมมือในด้านสังคมและพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านการเกษตร ประมง แรงงาน สาธารณสุข

การประชุมครั้งนี้  ไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้รับประโยชน์จากสมาชิกกลุ่มเอเปค ที่มีมูลค่ารวมของการค้า การลงทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากถึง 1 ใน 3 ของโลก ขณะเดืยวกัน ยังเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย อาทิ Soft Power และศักยภาพด้านการเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน สาธารณสุข เป็นต้น  เชี่อว่า ประเทศไทยและคนไทยจะได้รับผลประโยชน์จากการประชุมเอเปคไนไทยอย่างแน่นอน