ผู้ประกันตนมาตรา 40 เช็กขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ก่อนหมดเวลา

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในกลุ่ม 9 อาชีพ ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงทะเบียน ผ่าน www.sso.go.th เพื่อรับเงินเยียวยา ขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 2 วันเท่านั้น มีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
ขั้นตอนการลงทะเบียน

– เว็ปไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

– เลือกหมวดขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40

– กรอกเลขบัตรประชาชน และดำเนินการกรอกข้อมูล และลงทะเบียนตามระบบ

– เมื่อผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

– Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์

– เซเว่นอีเลฟเว่น

โดยใช้หลักฐานการสมัคร บัตรประชาชน เพียงใบเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ จะได้รับสิทธิเงินเยียวยาช่วยเหลือผลกระทบแรงงานจากการล็อกดาวน์ ครั้งนี้ จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติ แต่ยังไม่ได้อยู่ในระบบ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ค.2564