เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 26 มี.ค.62 ที่ถ้ำเพียงดิน วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย ผู้ว่าราชการจังหวัดเยร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ การอ่านโองการ อ่านคาถา พิธีตักน้ำจากแหล่น้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาครจำนวน 10 ครั้ง ส่งน้ำให้เจ้าหน้าที่ฯปิดฝาขันน้ำสาคร ด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว เชิญน้ำสาครไปยังวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย โดยผู้ว่าราชการชั้นผู้ใหญ่ 10 ท่าน

มาวันนี้เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 28 มี.ค.62 ณ อุโบสถ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมนายโสภณ สุวรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการและ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมในการประชุมและซ้อมพิธีทำน้ำอภิเษก เริ่มจากการรับขบวนเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ ส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนำเข้าสู่พระอุโบสถ วางประจำจุดที่กำหนดและ รอทำน้ำอภิเษก

ขอบคุณที่มา http://www.komkhaotuathai.com/content/11341