เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 26 มี.ค.62  ที่ถ้ำเพียงดิน วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย   จ.เลย    ผู้ว่าราชการจังหวัดเยร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ การอ่านโองการ  อ่านคาถา  พิธีตักน้ำจากแหล่น้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาครจำนวน 10 ครั้ง  ส่งน้ำให้เจ้าหน้าที่ฯปิดฝาขันน้ำสาคร ด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว  เชิญน้ำสาครไปยังวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย  โดยผู้ว่าราชการชั้นผู้ใหญ่ 10 ท่าน  

 

มาวันนี้เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 28 มี.ค.62 ณ อุโบสถ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย   นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุม   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมนายโสภณ   สุวรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการและ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมในการประชุมและซ้อมพิธีทำน้ำอภิเษก  เริ่มจากการรับขบวนเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ ส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนำเข้าสู่พระอุโบสถ   วางประจำจุดที่กำหนดและ รอทำน้ำอภิเษก

 

ขอบคุณที่มา http://www.komkhaotuathai.com/content/11341

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมประชุมซ้อมทำน้ำอภิเษก