ผู้ว่าโคราช นำข้าราชการทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 นครราชสีมา-วันนี้ (25 เม.ย.62) ที่ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน นำข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจน พ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก ด้วยการกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า นับเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่เลื่องลือไปไกลทั่วทุกสารทิศ 

 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากทุกสังกัดหน่วยงาน ได้ร่วมกันวางพวงมาลา กล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะและเชิดชูพระเกียรติยศพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บรรพกษัตริย์ชาตินักรบ ให้ประชาชนชาวไทยในจังหวัดนครราชสีมาได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีคุณูปการต่อชาติและปวงชนไทยอย่างหาที่สุดมิได้นับแต่ครั้งในอดีต ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และได้ทรงสถาปนาทำนุบำรุงประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และคงความเป็นชาติไทย อันนำมาซึ่งความสงบสุขตราบจนถึงปัจจุบัน

 ////////////////

ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา