พระราชทานยศ พลเรือเอก – พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ แด่ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ และ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โดยระบุว่ามีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตรจำนวน 2 ราย ดังนี้

1.พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ

2.พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ปัจจุบัน พลเอกณัฐ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาชิก คสช. และ พลเอกพรพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ สมาชิก คสช.

ขอบคุณที่มา https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/101123