พระราชทานยศ พลเรือเอก – พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ แด่ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ และ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ  โดยระบุว่ามีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตรจำนวน 2 ราย ดังนี้

1.พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ

2.พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

 

ทั้งนี้ปัจจุบัน พลเอกณัฐ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาชิก คสช.  และ พลเอกพรพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ สมาชิก คสช.

พระราชทานยศ "พล.ร.อ. - พล.อ.อ." เป็นกรณีพิเศษ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ และ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี

ขอบคุณที่มา https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/101123