พระอาจารย์สุธรรม ลั่นฆ้องเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “มองผ่านเลนส์ วัดป่าบ้านตาด” โดย ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินรับเชิญกิตติมศักดิ์

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567
พระราชวชิรธรรมาจารย์ วิ. (พระอาจารย์สุธัม สุธัมโม ) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย“มุมมองผ่านเลนส์ วัดป่าบ้านตาด” จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ณ ศาลาวัดป่าบ้านตาด
โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ)

อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
อาจารย์วรรณี ชัชวาลทิพากร
ช่างภาพกิตติมศักดิ์
นายทวีชัย เจาวัฒนา มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย
นายปิยะพงษ์ โครตวงศ์ ช่างภาพ บริษัท แคนนอน ประเทศไทย

พระอาจารย์สุธัม สุธัมโม กล่าวว่าเรื่องภาพถ่ายต่างๆ ทั้งหลายในวัด ในวิหาร ในเจดีย์ ล้วนแต่เป็นภาพที่เป็นมงคล ทําให้เมื่อเราได้มาถ่ายภาพในวัด ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเจดีย์ของวิหารไว้เป็นที่ระลึกแล้วนำไปติดไว้ในบ้านในเรือนของเรา พอเราได้เห็นภาพถ่ายก็ทําให้จิตของเราน้อมไปถึงพระรัตนตรัยถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ถึงบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้มา ณ สถานที่แห่งนี้ ได้มาประกอบเกียรติ เป็นบุญ แล้วก็ได้มาบันทึกภาพไว้

เพราะฉะนั้น เราเห็นภาพถ่ายที่เราถ่ายคราวใดก็ตาม เราจะน้อมจิตไปถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณได้ตลอดไปก็นับว่าเป็นภาพถ่ายที่เมื่อเราถ่ายแล้วไปติดไว้ที่บ้านเรือนของเราจะเป็นมงคลตลอดไปอย่างแน่นอน เพราะการน้อมเป็นจุดดึงดูด จิตใจให้น้อมไปถึงพระรัตนตรัย ถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ทําให้จิตมีความเบิกบานมีความร่มเย็น ทำให้เขาใส่ใจก้าวขึ้นไปถึงระดับที่จะปฏิบัติธรรมได้

คุณสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิ เก้า ยั่งยืน กล่าวว่า
ความกตัญญูตอบแทนคุณของพระพุทธศาสนา ในแนวปฏิบัติของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) จนถึง พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ครูบาอาจารย์ สายกรรมฐาน ที่มีเมตตาต่อคนไทย สร้างความสามัคคี ในศาสนา สร้างบุญในการบริจาคทองคำ นำพาพลังศรัทธาจนมาถึงพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (มหาเจดีย์ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) ในวันนี้

”การเลือกใช้พุทธศิลป์ ในการต่อยอดด้วยภาพถ่าย เป็นบันทึกเล่าเรื่องจากทีมศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ อ.วรนันทน์
และ อ.วรรณี ชัชวาลทิพากร และช่างภาพกิตติมศักดิ์ อีก 2 คน คุณ ทวีชัย เจาวัฒนา มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย คุณปิยะพงษ์ โคตรวงศ์ บริษัทแคนนอน ประเทศไทย จำกัด ในชื่อนิทรรศการภาพถ่าย “มุมมองผ่านเลนส์ วัดป่าบ้านตาด” โดยร่วมกันบันทึกความเป็นมาเป็นไปเปิดมุมมองของพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาส คนปัจจุบัน กับความงดงาม และความทรงจำ ในวันมาฆบูชา ของมหาเจดีย์ วัดป่าบ้านตาด“ สุจินตนา กล่าวและย้ำว่า

“ภาพถ่ายจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทในเชิงศิลปะ ให้เจริญบุญ เจริญศรัทธา ช่วยสืบทอด ช่วยบอกเล่า ช่วยสะท้อน พลังบุญของหลวงตามหาบัว ต่อยอดมาถึงพระอาจารย์สุธรรม เป็นมุมมองเล็กๆ แต่สำคัญ เพื่อก่อเกิดประโยชน์ และช่วยสื่อความหมายให้เบิกบานกับญาติโยมที่ได้มาพักพิง ฟังธรรม และเยี่ยมศรัทธา เป็นพลังบุญต่อไป“

“ขอขอบพระคุณ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ กัลยาณมิตร และชาวพุทธสายปฏิบัติทุกท่าน โดยเฉพาะวัดป่าบ้านตาด พระอาจาย์ สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาส ที่มีเมตตาให้กับคณะศิลปินแห่งชาติ และทีมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้ามาทำนิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้ ขอเป็นผลบุญ เป็นพลังในคุณความดี ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำเนินเจริญยิ่งขึ้นไป สาธุ สาธุ สาธุ“ สุจินตนา กล่าว

นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) ปี 2552 กล่าวว่าผมและคุณวรรณี ศิลปินแห่งชาติ คุณทวีชัย เจาวัฒนา ช่างภาพสื่อมวลชน คุณปิยะพงษ์ โคตรวงศ์ ช่างภาพบ.แคนนอน ประเทศไทย รับเชิญจากมูลนิธิเก้า ยั่งยืน และวัดป่าบ้านตาด มาร่วมทำชุดภาพนิทรรศการ “มุมมองผ่านลนส์ วัดป่าบ้านตาด“ โดยศิลปินแห่งชาติ และช่างภาพกิตติมศักดิ์ ได้แบ่งงานช่วยกันถ่ายภาพ 3 วัน ในช่วงวันมาฆบูชา 2567 ที่วัดป่าบ้านตาด

“ประทับใจเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ท่านพระอาจารย์สุธัม สุธรรมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด และชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมาก จนการบันทึกภาพผ่านไปด้วยความเรียบร้อย เรียบง่าย สะอาดตา ได้ภาพมา 300 กว่ารูป แสงเช้าสวยมาก เป็นแสงที่ดีที่สุด ประทับใจมากครับ”อ.วรนันทน์ กล่าว

นางวรรณี ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) ปี 2564 กล่าวว่าถ่ายภาพครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี ทุ่มเทเต็มที่ พวกเรา 4 คน ใช้เวลาถ่าย 3 วัน ตั้งแต่ตี 3 ถึง 5 ทุ่ม เก็บทุกมุม เก็บทุกแสง ในหลายมิติได้ภาพมา 300 กว่ารูปก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยดูแลด้วย เพราะภาพถ่ายนี้ถ่ายด้วยความยากลําบากของทุกคน และภาพ 300 กว่ารูปนี้จะจัดทำเป็นวีดิทัศน์ เพื่อฉายให้ทุกท่านได้ชมความงดงามของมหาเจดีย์ วัดป่าบ้านตาด

“เป็นทริปถ่ายภาพที่สนุกมากที่สุด คือ ไปนั่งคอยอยู่บนห้างร้าน สองชั้น 3 ชั่วโมง เพื่อจะถ่ายเวียนเทียน 3 รอบ และที่ชอบมากที่สุด คือ ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ 500 รีเฟรช เลนส์ 500 รีเฟล็กซ์กับกล้องยุคใหม่ผสมกันแล้วได้เป็นภาพที่ออกมาสวยมาก โดยที่เราอยู่ห่างพระไม่ต้องอยู่ใกล้พระ เป็นผู้หญิงอยู่ห่างพระก็ได้ภาพสวยมากขนาดนี้ ลองไปดูว่ามันสวยอย่างไร ให้ไปดูในที่นิทรรศการ”อ.วรรณี กล่าวและย้ำว่า

”ในการถ่ายภาพครั้งนี้ เราไม่ได้ถ่ายเพื่อที่จะเอาภาพมาโชว์ แต่เราอยากถ่ายแล้วให้ทางวัดได้เอารูปไปใช้ในกิจการของวัดทุกๆอย่างตลอดปี และเราได้ปริ้นท์ภาพมาเป็นบางส่วนเพื่อที่จะให้ได้บูชากลับไปเป็นที่ระลึกจากพวกเรา 4 คน ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ“

ด้าน นายทวีชัย เจาวัฒนา มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย กล่าวว่าต้องขอขอบคุณสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้า ยั่งยื่น อ.วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ และที่สําคัญที่สุด คือ พระอาจารย์สุธัม สุธัมโม ที่เปิดพื้นที่ให้พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาบันทึกภาพเก็บภาพความทรงจํา ตามเป้าหมายที่บอกว่า
”พุทธศิลป์ การนําศิลปะเข้ามาบันทึก เพื่อใช้เป็นความอ้างอิง วันหนึ่งเวลาผ่านไปแล้วเราสามารถรู้ว่าภูมิทัศน์หรือกิจวัตรของพระอาจารย์จะเป็นอย่างไร ครั้งนี้ ผมมาบ้านวัดป่าบ้านตาดเปลี่ยนแปลงไม่เยอะ อิ่มบุญครับ“