ฟรี! กรมทางหลวง #ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษมอเตอร์เวย์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10 – 18 เมษายน 2562

• ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา)
• ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี)
ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2562 จนถึงเวลา 24.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2562
ข้อมูล : กรมทางหลวง สายด่วน 1586