เมื่อ 30 พ.ย.61 พล.ท.วิชาญ สุขสง มทน.4/รองผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาการจัดระเบียบสนามบินภูเก็ต และการบริการขนส่งจากสนามบินภูเก็ต เข้าเมือง/ที่พัก/แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวก, ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ, สร้างความปลอดภัย และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ในห้วง High Season ณ.ห้องประชุมท่าอากาศยานภูเก็ต