วันที่ 31 มี.ค.หลังจากที่มีปริมาณฝุ่นควันหนาแน่นมนหลายพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ล่าสุดเมื่อเวลา 12.00 น.สามารถวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือ pm 2.5 ได้ 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ อ.แม่สาย อยู่ที่ 350 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ และติดต่อกันมาหลายวันแล้ว

ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีประกาศงดการเรียน การสอนในวันที่ 1- 2 เมษายนนี้แล้ว เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันที่รุณแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ได้จัด โซนหลบฝุ่นภายในมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ไปใช้บริการด้วย และอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการประกาศปิดมหาวิทยาลัยอีกครั้งตามสถานการณ์