รพ.รามาธิบดี ออกประกาศปิดรับตรวจไวรัสโควิด-19 ชั่วคราว เนื่องจากน้ำยาทดสอบไม่เพียงพอ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศเรื่อง ขอปิดรับบริการการตรวจโควิด 19 ชั่วคราว

โดยมีเนื้อหาว่า ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ขอแจ้งปิดรับบริการการทดสอบ โควิด -19 ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 16.30 น. วันที่ 20 มีนาคม เนื่องจาก น้ำยาที่ใช้ในการทดสอบมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ