รัฐบาล แถลงปิดสถานศึกษาทั่วไทย ครอบคลุม โรงเรียนรัฐ-เอกชน มหาวิทยาลัยของรัฐ-เอกชน สถาบันกวดวิชา และโรงเรียนนานาชาติ ให้ปิดเทอมเร็วจากเดิม มีผล 18 มี.ค.2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วันที่ 16 มีนาคม 2563 – ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นพ้องร่วมกันดังนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงในนามรัฐบาลไทยว่า ขณะนี้มีความจำเป็นต้องควบคุมสถานที่ ที่มีผู้คนไปชุมนุมคราวละมากๆ ที่มีการชุมนุมกันเป็นกิจวัตร แล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพราะไม่ได้ไปนั่งนิ่งๆ และต้องมีการกิจกรรมร่วมกัน ยากต่อการแบ่งแยกที่นั่งให้ห่างจากกัน มีทางเลี่ยงหรือเลิกให้เสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันพรุ่งนี้ (17 มีนาคม 2563 ) เพื่อให้หยุดกิจการหรือปิดสถานที่ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว คาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่ 18 มี.ค. 2563 เช่น

1.มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเตรียมพร้อมในการปิดเรียนและเลี่ยงไปเปิดสอนออนไลน์

2.โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ โดยเฉพาะนานาชาติ ซึ่งจะปิดเทอมในวันที่ 1เม.ย. นี้ ต้องเร่งวันปิดให้เร็วขึ้นเป็นื 18 มี.ค.2563

3 สถบันกวดวิชา หรือโรงเรียนกวดวิชา ที่สามารถเลื่อนออกไปได้ รับเงินไว้แล้วต้องคืน หรือเลื่อนกำหนดการกวดวิชาออกไปก่อน ใช้มาตรการเดียวกันกับสายการบินและบริษัททัวร์

” มาตรการดังกล่าว เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู พ่อ แม่ผู้ปกครอง ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 “ นายวิษณุ กล่าว

ทั้งนี้สถานศึกษาที่ต้องปิดการเรียนการสอน ตามแถลงการณ์ของรัฐบาลเพื่อรับมือโควิด-19 ปัจจุบันมีสถานศึกษาแยกเป็นโรงเรียนของรัฐ – เอกชน ,มหาวิทยาลัยของรัฐ-เอกชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนฯลฯ