ด่วน! ลาวปิดประเทศแล้ว ปิดด่าน-ยกเลิกวีซ่า สั่งเข้มใครกลับจากกทม.ให้กักตัว 14 วัน

วันที่ 20 มี.ค. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทน์ มีประกาศเรื่องมาตรการการเข้าเมืองของ สปป.ลาว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

1.รัฐบาล สปป.ลาว สั่งปิดด่านประเพณี ด่านท้องถิ่นทั้งหมด (จุดผ่อนปรน) ตั้งแต่ 19 มี.ค.- 20 เม.ย.

2.ยกเลิกออกวีซ่า ที่ด่านทุกประเภท ตั้งแต่ 20 มี.ค.-20 เม.ย.

3.ระงับการใช้บัตรผ่านแดน ตั้งแต่ 20 มี.ค.-20 เม.ย.

4.ผู้ที่ได้วีซ่า และจะเดินทางเข้าสปป.ลาว ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าปลอดโรคโควิด

5.ยกเลิกการยกเว้นวีซ่าเป็นการชั่วคราว (รวมถึงไทย)

6.ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด รวมถึงคนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ให้กักตัวเอง 14 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางการลาวรายงานว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่ในข่ายต้องระวังติดเชื้อโควิด จำนวน 79 คน แต่ผู้ติดเชื้อยังเป็นศูนย์