ศบค.ไฟเขียว 6 กลุ่ม ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยได้ เผยถึงเงื่อนไข ทั้งคู่สมรสและบุตร นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ผู้มีความจำเป็นรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงถึงการผ่อนคลายระยะที่ 5 ว่า ส่วนคนที่จะเข้ามาในประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ขยายกลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าไทย 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.คู่สมรสและบุตรของผู้มีใบอนุญาติทำงานหรือไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในราชอาณาจักร

2.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3.คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย

4.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยและผู้ติดตาม

5.นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว

6.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ