ศูนย์ข้อมูล โควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ประจำวัน โดยอยู่ในศูนย์กักกันที่รัฐจัดให้ ระบุทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 3,217 ราย

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 12 ก.ค. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยรายวัน โดยพบว่า ในวันนี้ มีผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ในศูนย์กักกันที่รัฐจัดใหม้ ทำให้ยอดรวมผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,217 ราย ในจำนวนนี้อยู่ในกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 280 ราย ยังรักษาอยู่ 71 ราย รักษาหาย 3,088 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่คงที่ 58 ราย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ พบว่าเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น