สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานถุงยังชีพมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่. อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลอากาศตรี สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 300 ชุด มอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่น ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร ในพื้นที่ 7 ตำบล 39 หมู่บ้าน 5,760 ครัวเรือน ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบ กว่า 17,286 วัดได้รับความเสียหาย 6 แห่ง ถนน 15สาย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

////////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา