สุดอาลัย “หลวงพ่อใหญ่” วัดสุทธจินดาวรวิหาร พระราชาคณะผู้เป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนชาวโคราช ได้มรณภาพแล้วหลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธมาอย่างต่อเนื่อง สิริรวมอายุ 96 ปี 74 พรรษา

นครราชสีมา- วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) บรรดาศิษยานุศิษย์ ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์ และฆราวาสจำนวนมาก ต่างพากันเข้าติดตามอาการอาพาทของ พระสาสนโสภณ หรือ “หลวงพ่อใหญ่” เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและทั่วประเทศกันจำนวนมาก หลังมีอาการอาพาทด้วยโรคชรา แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มาอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อเวลา 11.49 น.“หลวงพ่อใหญ่” ได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบ ที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลฯ นำความโศกเศร้ามาสู่พี่น้องชาวโคราชเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เป็นพระนักพัฒนา และเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน ทั้งยังดำรงตนด้วยความสมถะ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนสำหรับพระภิกษุ-สามเณรรุ่นหลัง รวมทั้งชาวพุทธทั้งหลายได้เจริญรอยตามอีกด้วย

พระสาสนโสภณ หรือ หลวงพ่อใหญ่ นามเดิม ชื่อโกศล โพธิ์งาม ฉายา สิรินฺธโร เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2467 ชาวจังหวัดสุรินทร์ อุปสมบทเมื่อ 2 มกราคม 2489 เป็นพระภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย และเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร , ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) ดูแลคณะสงฆ์ 6 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภูและ บึงกาฬ และได้มรณภาพลงในวันนี้ 9 ตุลาคม 2563 สิริรวมอายุ 96 ปี พรรษา 75

ซึ่งเบื้องต้น ทางศิษยานุศิษย์วัดสุทธจินดาวรวิหาร ได้ติดต่อขอนำสรีระสังขารของหลวงพ่อใหญ่ ออกจากโรงพยาบาลมหาราชฯ กลับไปยังวัดสุทธจินดาวรวิหารแล้ว ท่ามกลางคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ เกจิอาจารย์ชื่อดังและบรรดาศิษยานุศิษย์ ที่มาร่วมแห่นำสรีระสังขารไว้ที่กุฏิของหลวงพ่อใหญ่ภายในวัดสุทธจินดาวรวิหาร ก่อนจะได้หารือเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

///ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา