สุวัจน์ Special Talk การศึกษา New Normal 2020 กศน โคราช

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดแนวคิดเรื่องการศึกษา New Normal หลังโควิด ที่ ผู้เรียนสามารถเลือก เรียนรู้ คลังความรู้อยู่ใน มือถือ ครูต้องปรับนำประสบการณ์มาแชร์ ยุคโซเชียลมีเดีย ต้องรู้เท่าทัน ต้องใช้เทคโนโลยี่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การรู้เท่าทันโลก รอบด้าน จะทำให้การศึกษา ได้แตกความคิด และจินตนาการ ณ.ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราาช กศน. เป็นหน่วยงานที่ เป็นการสื่อสารที่เปิดกว้าง ให้กำลังใจ ให้ความรู้ กับ คนทั่วไปยังจำเป็นและมีโอกาสในการ เชื่อมโยงและสื่อสาร กับผู้เรียน และร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างโอกาสในชุมชน เพื่อให้เป็นคู่ขนานกับฐานข้อมูลในโลกโซเชียล ให้ ใช้กับวิถี ในชุมชน หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย หาโอกาสใหม่ๆ อาทิ การท่องเที่ยว หรือการผลิตสินค้าในท้องถิ่น อย่าตกใจ กับวิกฤต เพราะเจอกันทั่วโลก ทุกอาชีพ ขอให้เร่งปรับตัว เรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ให้พร้อม มั่นใจ ว่า ประเทศไทยเราเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองแห่งอาหาร เมืองเกษตร และเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ตัวอย่างการสร้าง การพัฒนา เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวชุมชน จากการสร้างหมู่บ้านมวยไทยโบราณ โคราช ที่ รังกาใหญ่ ที่พิมาย ตำนาน ยักษ์ สุข มวยไทยโคราช การเรียนระบบใหม่ บนออนไลน์ เป็นทางเลือกของคน ที่ช่วยย่อเวลาให้ลดลง ผู้เรียนสามารถ ค้นคว้า และหาทางออกของอาชีพ มีตัวอย่างของผู้สำเร็จมากมาก บนโลกออนไลน์ ทำให้ กศน.จะมีบทบาท มากโดยจะเป็นผู้นำ ผู้เชื่อมโยงเทคโนโลยี่ โดยการเป็นสะพานเชื่อม ให้กับ ประชาชน