“หมอยง” ยกยาต้านไวรัสโควิด-19 ชื่อ “Remdesivir” ช่วยผู้ป่วยหายเร็วขึ้น

วันที่ 1 พ.ค. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คว่า ยาต้านไวรัสรักษาโควิด-19 Remdesivir ยานี้เป็นยาใหม่ ที่ยังไม่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนให้ใช้ในการรักษาโรค เคยมีการมารักษาโรคปอดบวมตะวันออกกลาง ยาจะไปขัดขวางการเพิ่มจำนวน RNA ของไวรัส

ยานี้เป็นยาของบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการศึกษานำมาใช้รักษาโควิด-19 ที่มีการเผยแพร่ครั้งแรกในประเทศจีน แต่การศึกษายังไม่สมบูรณ์เพราะผู้ป่วยน้อยลง และได้มีการเผยแพร่ผลของการรักษา แบบเปรียบเทียบกับยาหลอกจำนวน 237 คน ในผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ผลการรักษาไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ระหว่าง Remdesivir กับยาหลอก

จากการศึกษาเพิ่งออกมาใหม่ ที่ทำในหลายประเทศ โดยมีผู้วิจัยหลักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาเปรียบเทียบการให้ยา Remdesivir กับยาหลอกในผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 และมีอาการหนัก ในจำนวน 1,063 คน พบว่าผู้ป่วยหายเร็วขึ้น และลดอัตราการตายจาก 11.6 เปอร์เซ็นต์ ลงเหลือ 8% ผู้ป่วยที่หายสามารถกลับบ้านได้เร็วกว่า ยานี้ต้องรอขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ และเป็นยาที่ใช้สำหรับฉีดเข้าเส้น ไม่ใช่ยารับประทาน

“ข้อมูลต่างๆ ที่ยังเป็นความหวัง สำหรับผู้ติดเชื้อและมีอาการหนัก ยานี้ยังไม่มีใช้ในประเทศไทย ยังคงต้องรอและจะมีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องแน่นอน ถ้าเราสามารถรักษาผู้ป่วยลดอัตราการเสียชีวิต ลดอัตราการ เป็นปอดบวมได้ ความวิตกกังวลต่างๆ ก็จะน้อยลง”ศ.นพ.ยง ระบุ