สถานการณ์ฝุ่นรอบบ่าย พบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัย กทม. เร่งดำเนินมาตรการเร่งด่วน

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น. ดังนี้ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน (12 ก.พ. 62) ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดได้ 46 – 77 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยคุณภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ สีเหลือง จำนวน 3 เขต และระดับสีส้ม จำนวน 21 เขต ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมหน้ากากอนามัย 14 ก.พ. 62 คาดอากาศปิด ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากโมเดลคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดว่าในวันพรุ่งนี้ (14 ก.พ. 62) สภาพอากาศปิด ซึ่งจะส่งผลให้ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าลมใกล้ผิวพื้น ลมที่ระดับความสูง 600 เมตร และลมที่ระดับความสูง 1.5 กิโลเมตร จะมีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันที่ 13 ก.พ. 62 ทั้งนี้จากการดำเนินมาตรการในการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มงวด จะทำให้การเพิ่มขึ้นของ PM2.5 อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก