เตือน!….ภาคเหนือ มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้ตลอด

นักวิจัยแผ่นดินไหว สกว.สำรวจความเสียหายพบมีทั้งระดับเหลือง – แดง ขณะที่ ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย หัวหน้าทีมฯ ชี้ “ภาคเหนือ” มีความเสี่ยงทั้งหมด เพราะมีรอยเลื่อนฝังตัวใต้เปลือกโลกที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ทุกที่

นักวิจัยแผ่นดินไหว สกว.สำรวจความเสียหายพบมีทั้งระดับเหลือง – แดง ขณะที่ ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย หัวหน้าทีมฯ ชี้ “ภาคเหนือ” มีความเสี่ยงทั้งหมด เพราะมีรอยเลื่อนฝังตัวใต้เปลือกโลกที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ทุกที่

ศ.เป็นหนึ่ง วานิชชัย หัวหน้าชุดโครงการลดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย สกว.จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระบุว่าโดยหลักวิชาการแล้วแผ่นดินไหวขนาด 4.9 ถือว่าเริ่มเข้าสู่อันตรายเนื่องจากใกล้เคียงกับขนาด 5.0 ที่ถือว่าอันตรายและขนาด 6 ขึ้นไปถือว่าอันตรายมากส่วนสาเหตุที่คาดว่าเกิดจากรอยเลื่อนพะเยานั้น มองว่าเป็นความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ที่มักเชื่อมโยงแผ่นดินไหวกับรอยเลื่อนต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณี แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีรอยเลื่อนอีกเป็นจำนวนมากที่ฝังตัวอยู่ใต้เปลือกโลกกระจายอยู่ในหลายพื้นที่หลายตำแหน่ง แผ่นดินไหวครั้งนี้จึงอาจเกิดนอกแนวรอยเลื่อนที่รู้จักก็เป็นได้

ศ.เป็นหนึ่ง บอกว่า เราอาจจะห่วงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีรอยเลื่อน แต่สำหรับผมแล้วเป็นห่วงทั้งภาคเหนือ เพราะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้ตลอดเวลา ดังที่เคยเกิดขนาด 6.3 ที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2557 การเกิดที่ จ.ลำปาง จึงทำให้เราตระหนักได้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดในพื้นที่ใดก็ได้ไม่ใช่แค่ที่ จ.เชียงราย ดังนั้นสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเราต้องทำให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจว่าตนมีความเสี่ยงเพียงใด ประการต่อมาคือการเสริมกำลังอาคารบ้านเรือนให้ต้านทานแผ่นดินไหว ด้วยการเสริมก้านเหล็กพิเศษหรือพอกเสาให้ใหญ่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของทีมวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำโดย ศ.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ หัวหน้าโครงการ พบว่าบริเวณทั้งหมดในหมู่ที่ 11 ต.ทุ่งฮั้ว โดยเฉพาะอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว ได้รับความเสียหายในส่วนที่เป็นกำแพงเท่านั้น ส่วนโครงสร้างหลักอย่างเสาและคานไม่ได้รับเสียหายใดๆ ขณะที่อาคารบ้านเรือนของชาวบ้านในละแวก ต.ทุ่งฮั้ว พบว่า มีบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลังได้รับความเสียหายที่บริเวณเสาอยู่ในระดับสีเหลือง ส่วนอาคารทั่วไปมีเสาเสียหายจนเห็นเหล็กภายในและอยู่ในระดับสีแดง 1 หลังล่าสุดทีมวิจัยได้ทดลองเสริมกำลังให้กับอาคารเรียนไปแล้ว 4 หลัง และจะดำเนินการเพิ่มอีก 4 หลัง รัฐบาลควรดำเนินการเพิ่มให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเสริมกำลังประมาณร้อยละ 15 ของงบประมาณการก่อสร้างซึ่งจะช่วยให้ได้อาคารที่มีความปลอดภัยมากขึ้น