วันนี้ (17 มีนาคม) ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร รายงานยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร นอกเขตเลือกตั้งประมาณ 50-60% ในเขตเลือกตั้งประมาณ 95-100%
ปลัดกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์  เปิดเผยถึงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วงเช้าในวันนี้โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง กทม.รายงานสถานการณ์ในภาพรวมของการจัดการการเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าและนอกเขต
 
โดยตั้งแต่ 8.00 น.เปิดหีบเลือกตั้งให้ประชาชนมาใช้สิทธิ ทัั่วทั้งพื้นที่ กทม. ถึงปัจจุบันเหตุการณ์ปกติ ยังไม่มีรายงานการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด ประชาชนที่มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้เดินทางมาใช้สิทธิลงคะแนน โดยมารอที่หน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เช้าก่อนเปิดคูหาลงคะแนน บางพื้นที่เข้าแถวยาว
 
จึงได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก หน่วยเลือกตั้งใดที่คิวยาวจะจัดเจ้าหน้าที่เสริมให้คำแนะนำเพื่อให้สามารถลงคะแนนได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งนำระบบการอ่าน QR Code มาใช้ในการตรวจสอบสิทธิของประชาชน

ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เชิญชวนให้ประชาชนรีบเดินทางออกมาใช้สิทธิ เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตามที่ตั้งใจลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้ ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง หรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือจากแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือที่เว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/

ต่อมาเวลา 09.00 น. นายสมภาค สุขอนันต์’ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายรักษา สุทิน ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณสำนักงานเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 29 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 13,877 คน สำหรับบรรยากาศภายในหน่วยเลือกตั้งที่ 29 ขณะนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

โดยสำนักงานเขตภาษีเจริญได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ เพื่อความรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าของเขตบางแค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มาตรวจเยี่ยม ณ บริเวณสำนักงานเขตบางแค ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 28 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 13,799 คน พบว่าช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางเต็นท์มีประชาชนยืนต่อแถวเพื่อเข้าคูหาลงคะแนนเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งมีท้ายแถวยาวคดเคี้ยว รองปลัดกรุงเทพมหานครจึงให้คำแนะนำโดยให้จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมจัดทำป้ายชูบอกท้ายแถวแต่ละแถว เพื่อให้ประชาชนเข้าแถวได้ถูกต้อง ไม่เสียเวลาในการเข้าแถวผิด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจไว้คอยอำนวยความสะดวก บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ช่วงทางเข้าสำนักงานเขตบางแค เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าว

ขอบคุณ ข้อมูลและภาพ  : http://www.nationtv.tv/main/content/378697899/

เมืองกรุงแน่นทุกหน่วย! ใช้สิทธิ์ล่วงหน้า เกือบ 100%
เมืองกรุงแน่นทุกหน่วย! ใช้สิทธิ์ล่วงหน้า เกือบ 100%
เมืองกรุงแน่นทุกหน่วย! ใช้สิทธิ์ล่วงหน้า เกือบ 100%