พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย

เมื่อเวลา 17.35 น. เมื่อวันที่ 14 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ข้าราชการ และประชาชนจำนวนมากเฝ้าฯรับเสด็จ

โดยทรงพระดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย โดยมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย ประทับพระราชอาสน์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย บัตรโดยสารรถไฟที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายบัตรโดยสารรถไฟฟ้าที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าฝ้าฯ ทูลกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายจานเบญจรงค์ที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโต๊ะเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก

จากนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมา โครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล” และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงเปิดป้ายโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล” นายอนุทินเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายแบบจำลองรถไฟฟ้า เสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย

ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับสั่งกับประชาชนที่มารอรับเสด็จภายในบริเวณรถไฟฟ้าว่า เดี๋ยวไปขึ้นรถไฟฟ้าด้วยกันนะคะ

เสด็จเข้ารถไฟฟ้าพระที่นั่ง ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังสถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนตามเสด็จไปกับขบวนรถไฟฟ้า 60 คน

รถไฟฟ้าพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เสด็จออกจากรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ชานชาลาหลักสอง ไปยังบันไดเลื่อน เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณลานห้างเดอะมอลล์ บางแค ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด นำมาซึ่งความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่ได้มารอชื่นชมพระบารมี โดยทุกคนต่างสวมเสื้อสีเหลืองและเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องตลอดเส้นทาง จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต