6 เม.ย.62 ขออนุญาตรุกขเทวดา ทำพิธี “พลีกรรมตักน้ำ”

วันพรุ่งนี้ (6 เม.ย.62) ประเทศไทยจะมีพิธีสำคัญ คือพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีพลีกรรมตักน้ำนี้ เป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน

วันนี้ (5 เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น้ำอภิเษก ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย น้ำอภิเษก เป็นน้ำที่ได้จากพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามมณฑลต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พิธีพลีกรรมตักน้ำจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2562 มีฤกษ์เวลาที่ได้รับพระราชทานมาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 11.52-12.38 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมจำนวน 107 แหล่งน้ำ

โดยแบ่งเป็น 1.จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 1 แห่ง 60 จังหวัด, 2.จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 2 แห่ง 7 จังหวัด, 3. จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 3 แห่ง 5 จังหวัด, 4.จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 4 แห่ง 3 จังหวัด  และ5.จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่งน้ำ มี 1 จังหวัดคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอีกหนึ่งแห่งคือ กรุงเทพมหานคร จะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในวันที่ 12 เมษายน พุทธศักราช 2562 ณ หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง ทำให้มีน้ำจากแหล่งน้ำศักดิสิทธิ์ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 108 แห่ง ซึ่งพิธีพลีกรรมตักน้ำนี้ ถือเป็นพิธีทางพราหมณ์

ทั้งนี้น้ำที่ได้จากพิธีพลีกรรม จะถูกบรรจุในภาชนะเพื่อนำเข้าพิธีสมโภชน้ำอภิเษก ณ เจดีย์สถานและพระอารามต่าง ๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำส่งมายังกรุงเทพมหานคร เก็บไว้ที่กระทรวงมหาดไทย จนวันที่ 18 เมษายน พุทธศักราช 2562 จะมีขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และวันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2562 จะมีการเชิญน้ำอภิเษกไปตั้งไว้ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก่อนจะถึงพระราชพิธีบรมราชภิเษก