กองบิน 1 พร้อมจัดบินโชว์ฝูงบิน F16 พร้อมการต่อสู้ทางอากาศสุดยิ่งใหญ่ เอาใจน้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติปี 63 คาดคนแห่ชมนับแสน

ที่อาคารแผนสนับสนุนการบิน กองบิน 1 จ.นครราชสีมา นาวาอากาศเอกจักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1 พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน 1และเสนาธิการกองบิน 1 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจัดแถลงข่าวกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 และประชาสัมพันธ์กิจกรมของกองบิน 1 ในห้วงปี 2563

โดยกองบิน 1 จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 เพื่อได้เปิดเผยว่า กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองบิน 1 มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของชาติ ได้รับความรู้ ความบันเทิง ได้สัมผัสประสบการณ์การบิน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสมารถต่าง ๆ และนำโอกาสอันดีให้แก่เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการในการเข้ามาชมงานวันเด็กแห่งชาติอย่างใกล้ชิด มีการแจกของขวัญ เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งจัดรถรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยไฮไลท์ของการจัดงานอยู่ที่การแสดงภาคอากาศและภาคพื้น อาทิ การแสดงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ F16 , การจำลองการบินรบในอากาศ , การบินโจมตีทางอากาศ , การค้นหาและช่วยชีวิต และการแสดงการบินหมู่ ส่วนกิจกรรมภาคพื้นจะมีทังการแสดงชุดสุนัขทหาร , กิจกรรมการแสดง ณ เวทีกลางแจ้ง , การแสดงความสามารถของเด็ก , การเล่นเกมส์ และการรับรางวัล

ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ของกองบิน 1 ในห้วงปี 2563 จะมีทั้งการฝึกร่วมกับกองทัพอากาศต่างชาติ การฝึกร่วมผสม COBRA GOLD 2020 การฝึกร่วม COPE TIGER 2020 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลาการของกองทัพอากาศให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจปกป้องผลประโยชน์และอธิปไตยของชาติ รวมถึงยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาโดยตรง นอกจากนี้ยังมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในทุกมิติ โดยเตรียมความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ให้มีความพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้นาวาอากาศเอกจักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1 ได้ฝากประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชานชนที่จะนำบุตรหลานมาเที่ยวชมงานวันเด็กของกองบิน 1 ขอให้ช่วยกันดูแลอย่าให้เด็กเกิดการพลัดหลงเนื่องจากวันจัดงานจะมีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมาเที่ยวชมงานอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุความไม่สะดวกด้านการจราจร และด้านอื่นๆขึ้นได้ ขอให้ผู้ปกครองได้เขียนชื่อและเบอร์โทรใส่กระดาษเอาใส่กระเป๋าบุตรหลานที่จะมาร่วมงานด้วยเพื่อความสะดวกในการติดตาม ซึ่งกองบิน 1 พร้อมจะอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ และเป็นของขวัญวันเด็กให้ได้รับความสุขกลับไปทุกคน นาวาอากาศเอกจักรกฤษณ์ฯ กล่าว.