พิธีซ้อมใหญ่ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยการซ้อมในวันนี้ เป็นการซ้อมใหญ่ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ (รวมถึงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนายรายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ขบวนเรือจะประดับตกแต่งเหมือนวันจริง และกำลังพลฝีพายแต่งกายชุดเหมือนจริง