กกต.โคราชจัดเตรียมสถานที่พร้อมเลือกตั้ง สว.ระดับ จว. ผู้สมัครที่ผ่านระดับอำเภอ 324 คน ลุ้นเป็น 1 ใน 40 ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ

นครราชสีมา – วันนี้ (15 มิถุนายน 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเทศบาลตำบลจอหอ และพื้นที่ใกล้เคียง กำลังเร่งจัดเตรียมสถานที่ภายในห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เพื่อใช้เป็นสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ระดับจังหวัด ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดเตรียม อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือก ส.ว. เช่น หีบใส่บัตรลงคะแนน ตะกร้าแสดงบัตรดี บัตรเสีย และยังได้มีการจัดเตรียมโต๊ะและเก้าอี้เอาไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ จำนวนทั้งหมด 324 คน จาก 20 กลุ่มอาชีพ โดยแบ่งเป็น 2 ฝั่งๆ ละ 10 กลุ่ม นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้สังเกตการณ์ รวมไปถึงสื่อมวลชนอีกด้วย โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาจะมีการส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดการเลือก ส.ว.ระดับจังหวัด พร้อมกับมีการซักซ้อมขั้นตอนและวิธีการในการ คัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในช่วงบ่ายวันนี้ด้วย

สำหรับการเลือก ส.ว.ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอทั้ง 32 อำเภอนั้น มีผู้ผ่านเข้าสู่ระดับจังหวัดทั้งหมด  จำนวน 327 คน แต่มี 3 คน ที่ถูกคัดชื่อออกเพราะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารท้องถิ่นไม่เกิน 5 ปี ตามมาตรา 14(24) ส่งผลทำให้เหลือผู้ผ่านเข้าสู่รอบเลือก ส.ว.ในระดับจังหวัดจำนวน 324 คน  โดยมากจากอำเภอเมืองนครราชสีมา มากที่สุดถึง 53 คน รองลงมาคืออำเภอปากช่อง จำนวน 25 คน และอำเภอปักธงชัยมี จำนวน 17 คน ส่วนอำเภอเมืองยาง ไม่มีผู้สมัครผ่านเข้าสู่ระดับจังหวัดแม้แต่รายเดียว.

////ประสิทธิ์ ตั้งประเสิรฐ // นครราชสีมา